Print study plan

Study plan Music Directing (Mg)

Study of qualification: Music Direction
Sound Design Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
171HR* Music Direction
Z-13-2T
ZK-13-2T
Z-14-2T
Z-14-2T
54
171PS* Practical in Studio
Z-8-4T
ZK-8-4T
Z-10-4T
Z-12-4T
38
171SSA* Special Aural Analysis
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimal number of credits 96
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
186ZST* Composition Technique Fundamentals
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
171CPA* Scores Reading
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
6
Minimal number of credits 10
Compulsory optional subjects
702CJN Foreign language (Mg) - required elective
Z-1-2/T
1 course
ZK-2-2/T
1 course
3
Minimal number of credits 3
Optional subjects
171HR4N Selected Topics in Music Directing (Mg) - elective
0
703PRV Movement and Relaxation Training - elective
0
703TV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 109
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 11
Total number of credits 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Cizí jazyk musí být zakončen zkouškou na úrovni B2 - můžete pokračovat ve stejném jazyce (z Bc studia).

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules