Print study plan

Study plan Dance Pedagogy (Bc) - Classical Dance – 2nd year

Study of qualification: Dance Education
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Methodology of Classcial Dance 107MEK1 Z 4 1+1/T 107MEK2 ZK 4 1+1/T
Survey of the History of Dance and Ballet 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
History of Music of 20th Century 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
The Arts History for Dance Professions 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Classical Dance Education Seminar 107PSK1 Z 3 2T 107PSK2 Z 3 2T
Techniques of Classsical Dance 107TEK1 Z 2 2T 107TEK2 Z 2 2T
Classical Dance Training 107TKT1 Z 2 2T 107TKT2 Z 2 2T
Folk Dance Training 107TLT1 Z 2 2T 107TLT2 Z 2 2T
Contemporary Dance Training 107TST1 Z 2 2T 107TST2 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 15 15
Compulsory optional subjects
Selected Methods (Bc) - required elective - Classical Dance Z 3 1+1/T ZK 3 1+1/T
Technique for the Selected Method (Bc) - required elective - Classical Dance Z 2 2/T ZK 2 2/T
Foreign language (Bc) - required elective Z 1 2T ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 6 7
Optional subjects
Selected Topics in Dance Pedagogy (Bc) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 28 29
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 2 1
Total recommended number of credits per semester 30 30
Technique for the Selected Method (Bc) - required elective - Classical Dance [107TVM-B-A]

Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

Selected Methods (Bc) - required elective - Classical Dance [107VM-B-A]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

Foreign language (Bc) - required elective [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.