Print study plan

Study plan Viola (Bc) – 1st year

Study of qualification: Viola
String Instruments Department
Study programme: Art of Music
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Viola Playing 105VI1 Z 9 2T 105VI2 ZK 9 2T
High Strings Seminar 105SVS1 Z 2 2T 105SVS2 Z 2 2T
Play in Orchestra 100HO1 Z 3 BLOK 100HO2 Z 2 BLOK
Chamber Music Playing 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Orchestral Parts and Solos for Viola 105PVI1 Z 1 1T 105PVI2 Z 1 1T
Minimal number of credits per semester 17 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2T 702HAOU2 ZK 3 2T
Music History 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Compositions Analysis 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimal number of credits per semester 12 12
Compulsory optional subjects
Foreign language (Bc) - required elective Z 1 2T ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Selected Topics in Viola (Bc) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 30 30
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 0 0
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language (Bc) - required elective [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.