Print study plan

Study plan Scénická tvorba a teorie scénické tvorby

Study of qualification: Scenic Art and Theory of Scenic Art
Study type: PhD Programme
Study plan: overall | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
Povinné předměty hlavní
288DC2 Drama and Theatre in the Context of Czech Culture 2
ZK-20-
20
288DDE* Dra
ZK-20-
ZK-20-
40
288SCEN Scenology 3
ZK-20-
20
Minimal number of credits 80
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
288JAZ Doktroské zkoušky z cizího jazyka
0
288SPOP Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 80
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 100
Total number of credits 180

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules