Print study plan

Study plan Choreography (Bc) from 2022/23 – 3rd year

Study programme: Choreography
Dance Department
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Choreography Seminar
 
107CHOS3 Z 3 2ST 107CHOS4 Z 3 2ST
Basics of Choreography
 
107ZCHO3 Z 3 2ST 107ZCHO4 ZK 3 2ST
Minimal number of credits per semester 6 6
Required subjects
Bachelor Preparatory Work
 
107BS1 Z 3 5SS 107BS2 Z 3 5SS
Minimal number of credits per semester 3 3
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analysis of Dance
 
107ANT1 Z 2 2ST 107ANT2 ZK 2 2ST
Music for Dance in 20th and 21st Century
 
107HXX1 Z 2 2PT 107HXX2 ZK 2 2PT
Modern Dance Schools
 
107MOTS1 Z 3 2PT 107MOTS2 ZK 3 2PT
Practical Workshop - Stage Technology
 
107SJT3 Z 1 1ST 107SJT4 Z 1 1ST
Musical Score Analysis for Dance Professions 108ROP1 Z 2 2ST 108ROP2 ZK 2 2ST
Stage Design and Costuming 107SK1 Z 2 2T 107SK2 ZK 2 2T
Video Seminar
 
107VIS5 Z 2 2ST 107VIS6 ZK 2 2ST
Basics of Dramaturgy
 
107ZD1 Z 2 2ST 107ZD2 ZK 2 2ST
Minimal number of credits per semester 16 16
Compulsory optional subjects
Choreografie BC - PV B - Výběrový tanec s partnerem 1 pro 5. semestr In this group you have to obtain throughout your study at least 1 credit
Choreografie BC - PV B - Výběrový tanec s partnerem 2 pro 6. semestr In this group you have to obtain throughout your study at least 1 credit
Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 3 pro 3. semestr In this group you have to obtain throughout your study at least 4 credits
Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 4 pro 4. semestr In this group you have to obtain throughout your study at least 4 credits
Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 5 pro 5. semestr In this group you have to obtain throughout your study at least 4 credits
Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 6 pro 6. semestr In this group you have to obtain throughout your study at least 4 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Modules for HAMU
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 25 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 5 5
Total recommended number of credits per semester 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 107CH-B

Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Bachelor Preparatory Work 1 (107BS1) BS Bachelor's thesis
Bachelor Preparatory Work 2 (107BS2) BS Bachelor's thesis
Basics of Choreography 1 (107ZCHO1) PS (S107OAUV)
Basics of Choreography 2 (107ZCHO2) PS
Basics of Choreography 3 (107ZCHO3) PS
Basics of Choreography 4 (107ZCHO4) PS
Choreographic pre-seminar 1 (107CHPRO1) PS
Choreographic pre-seminar 2 (107CHPRO2) PS
Choreography Seminar 1 (107CHOS1) PS
Choreography Seminar 2 (107CHOS2) PS
Choreography Seminar 3 (107CHOS3) PS
Choreography Seminar 4 (107CHOS4) PS
Introduction to Choreography 1 (107UCHO1) PS
Introduction to Choreography 2 (107UCHO2) PS
History of 20th Century Ballet 1 (107DBXX1) BS (S107DTBCH)
History of 20th Century Ballet 2 (107DBXX2) BS
History of Dance and Ballet in Bohemia 1 (107DBC1) BS
History of Dance and Ballet in Bohemia 2 (107DBC2) BS
Modern Dance Schools 1 (107MOTS1) BS
Modern Dance Schools 2 (107MOTS2) BS
Survey of History of Dance and Ballet 1 (107PDTB1) BS
Survey of History of Dance and Ballet 2 (107PDTB2) BS