Print study plan

Study plan Tuba (Bc) from 2022/23

Specialization: Tuba
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Required main subjects
106TUBA* Tuba
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-10-2CT
Z-11-2CT
57
Minimal number of credits 57
Required subjects
102HVO* Playing in the Orchestra
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
24
198KH* Chamber Music
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
24
106SDN* Woodwind and Brass Instruments Seminar
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
18
106PTU* Orchestral Parts and Solos for Tuba
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
6
Minimal number of credits 72
Required subjects with the possibility of repeat registration
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
106DLI* History and Literature of Woodwind and Brass Instruments
Z-1-1PT
ZK-2-1PT
3
108DHB* History of Music
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Aesthetics of Music
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
106KP* Concert Practice - Woodwind and Brass Instruments
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
Subject is not scheduled
Z-1-1PT
Subject is not scheduled
1
108RSK* Compositions Analysis
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimal number of credits 39
Required elective subjects
106DEBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain at least 2 credits
2
Minimal number of credits 2
Elective subjects
106DEPM Dechové nástroje - pedagogické minimum
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
106TUBVV Selected Topics in Tuba (Bc) - elective
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 170
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 10
Total number of credits 180
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [106DEBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Dechové nástroje - pedagogické minimum [106DEPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

⑤ Selected Topics in Tuba (Bc) - elective [106TUBVV]

106TU4B #

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Playing in the Orchestra 1 (102HVO1) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 2 (102HVO2) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 3 (102HVO3) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 4 (102HVO4) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 5 (102HVO5) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 6 (102HVO6) PS Graduate performance
Chamber Music 1 (198KH1) PS Graduate performance
Chamber Music 2 (198KH2) PS Graduate performance
Chamber Music 3 (198KH3) PS Graduate performance
Chamber Music 4 (198KH4) PS Graduate performance
Chamber Music 5 (198KH5) PS Graduate performance
Chamber Music 6 (198KH6) PS Graduate performance
Tuba 1 (106TUBA1) PS Graduate performance
Tuba 2 (106TUBA2) PS Graduate performance
Tuba 3 (106TUBA3) PS Graduate performance
Tuba 4 (106TUBA4) PS Graduate performance
Tuba 5 (106TUBA5) PS Graduate performance
Tuba 6 (106TUBA6) PS Graduate performance
History and Literature of Woodwind and Brass Instruments 1 (106DLI1) BS (S106TUZBC)
History and Literature of Woodwind and Brass Instruments 2 (106DLI2) BS