Rozvoj hereckých dovedností

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205RHDP zápočet 1 22 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz navazuje na povinně volitelný kurz Herecká výchova volitelně - rozvíjí a prohlubuje dovednosti získané v tomto kurzu.

Výsledky učení

Kurz navazuje na povinně volitelný kurz Herecká výchova volitelně - rozvíjí a prohlubuje dovednosti získané v tomto kurzu.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování povinně volietlného kurzu Herecká výchova volitelně.

Podmínkou zápisu na předmět 205RHDP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 205HEVVP

Literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v kurzu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů