Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - dvouleté prezenční (M.A.)

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205ZDPB* Divadlení projekt II.
ZK-4-24S
ZK-6-36S
10
205ZMSD* Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí
Z-2-20S
ZK-3-20S
5
205ZSTP* Samostatný tvůrčí projekt
ZK-6-10S
ZK-8-20S
14
205ZTHD* Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
ZK-4-24S
ZK-5-26S
9
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty
205ZADS* Autorsko-dramatizátorský seminář
Z-2-22S
ZK-3-24S
5
205ZDIS* Diplomový seminář
Z-1-11S
Z-2-12S
3
205ZDIP1 Divadelní přehlídka 1
Z-2-50S
2
205ZDPD* Divadlo pro děti
Z-1-24S
ZK-2-22S
3
205ZDVV* Divadlo ve výchově a vyučování
Z-2-22S
Z-2-24S
ZK-3-20S
7
205ZDDS* Dramatická výchova a děti s SPU
Z-2-24S
Z-2-22S
4
205ZDVD* Dramatická výchova s dospělými
Z-2-30S
Z-2-30S
4
205ZHET* Herecká tvorba
Z-2-33S
Z-2-36S
Z-2-33S
ZK-4-36S
10
205ZHLD* Historie literatury pro děti a mládež
Z-1-33S
ZK-3-24S
4
205ZIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1
ZK-4-20S
4
205ZMOD* Myšlení o divadle
Z-2-12S
ZK-3-13S
5
205ZPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
Z-2-22S
2
205ZPRP* Přednesový projekt
Z-2-22S
ZK-3-24S
5
205ZPSS* Psychologický seminář
Z-1-22S
Z-3-24S
4
205ZSSC1 Semiotika a scénologie chování 1
Z-2-22S
2
205ZUDR1 Úvod do režie 1
Z-2-33S
2
205ZVNP* Vývojová neuropsychobiologie
Z-1-10S
Z-1-8S
2
205ZZMV* Základy metodologie výzkumu
Z-1-22S
Z-1-K
2
Minimální počet kreditů 70
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
205DVMP4-2019 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů