Zjednodušený studijní plán Dramatická výchova - dvouleté prezenční (M.A.)

Katedra výchovné dramatiky

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205ZDIS1 Diplomový seminář 1 Z 1
205ZDVV1 Divadlo ve výchově a vyučování 1 Z 2
205ZDVD1 Dramatická výchova s dospělými 1 Z 2
205ZHET1 Herecká tvorba 1 Z 2
205ZMOD1 Myšlení o divadle 1 Z 2
205ZPRP1 Přednesový projekt 1 Z 2
205ZSSC1 Semiotika a scénologie chování 1 Z 2
205ZTHD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 ZK 4
205ZUDR1 Úvod do režie 1 Z 2
205ZVNP1 Vývojová neuropsychobiologie 1 Z 1
205ZZMV1 Základy metodologie výzkumu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205ZDIS2 Diplomový seminář 2 Z 2
205ZDIP1 Divadelní přehlídka 1 Z 2
205ZDPB1 Divadlení projekt II. 1 ZK 4
205ZDPD1 Divadlo pro děti 1 Z 1
205ZDVV2 Divadlo ve výchově a vyučování 2 Z 2
205ZDDS1 Dramatická výchova a děti s SPU 1 Z 2
205ZDVD2 Dramatická výchova s dospělými 2 Z 2
205ZHET2 Herecká tvorba 2 Z 2
205ZMOD2 Myšlení o divadle 2 ZK 3
205ZPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1 Z 2
205ZPRP2 Přednesový projekt 2 ZK 3
205ZPSS1 Psychologický seminář 1 Z 1
205ZTHD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 ZK 5
205ZVNP2 Vývojová neuropsychobiologie 2 Z 1
205ZZMV2 Základy metodologie výzkumu 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 33
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205ZADS1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1 Z 2
205ZDPB2 Divadlení projekt II. 2 ZK 6
205ZDPD2 Divadlo pro děti 2 ZK 2
205ZDVV3 Divadlo ve výchově a vyučování 3 ZK 3
205ZDDS2 Dramatická výchova a děti s SPU 2 Z 2
205ZHET3 Herecká tvorba 3 Z 2
205ZHLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1 Z 1
205ZMSD1 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 1 Z 2
205ZPSS2 Psychologický seminář 2 Z 3
205ZSTP1 Samostatný tvůrčí projekt 1 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205ZADS2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2 ZK 3
205ZHET4 Herecká tvorba 4 ZK 4
205ZHLD2 Historie literatury pro děti a mládež 2 ZK 3
205ZIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1 ZK 4
205ZMSD2 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 2 ZK 3
205ZSTP2 Samostatný tvůrčí projekt 2 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60