Zvuk jako narativní složka filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MNSF zápočet 1 8 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), -59 až -54 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vyprávění filmového příběhu stojí na práci s obrazem a zvukem. Jean Luc Godard uvádí, že nevnímá obraz jako dominantní a přikládá auditivní složce stejný význam jako obrazu. V současné kinematografii je zřejmé, že filmoví tvůrci čím dál častěji pracují s výraznými koncepty zvukové stopy a díky tomu ve svých dílech budují velmi specifický filmový jazyk. Jako příklad uvedu v současnosti oceňované režiséry jako jsou Jonathan Glazer, Peter Strickland nebo Yorgos Lanthimos.

Hollywoodská hvězda sound designu Randy Thom k problematice popisu zvuku ve scénáři uvádí:

“If a script has lots of references in it to specific sounds, we might be tempted to jump to the conclusion that it is a sound-friendly script. But this isn't necessarily the case. The degree to which sound is eventually able to participate in storytelling will be more determined by the use of time, space, and point of view in the story than by how often the script mentions actual sounds.”

To co Randy Thorn popisuje - je nutnost souboru dovedností a vědomostí o vyprávění zvukem. K tomu potřebujeme mít alespoň základní teoretický vhled do problematiky komplexního zvukového designu (tzv. Integrovaná zvuková stopa) z perspektivy režie a dramaturgie, musíme umět mluvit o zvuku a umět analyzovat filmy skrze zvukovou stopu a potřebujeme znát metody a nástroje jež nám pomohou při předprodukčních přípravách koncepce zvukové stopy.

Modul se sestává z filmové projekce a jeho zpětné analýzy a jednoho praktického cvičení zaměřeného na imaginaci zvukových obrazů a situací..

Filmová projekce proběhne 10.5. v 10h v projekční místnosti FAMU. Za přítomnosti zvukového designera a pedagoga katedry Zvukové tvorby Martina Ožvolda, jež na filmu spolupracoval. Jak vypadala příprava a práce na tomto filmu? Jak pracovali s nehotovými atmosférami ve střižně a v jakých momentech se stírá hranice mezi zvukovým designem a hudbou?

Promítat budeme hraný film: Begike (Runner) 2021, Dir. Andrius Blazevicius

Výsledky učení

Výsledkem modulu je, že studenty uvedeme do dramaturgické práce s filmovým zvukem jako s narativní a senzuální složkou audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Kulezic-Wilson: Soundesign is the new score

David Sonnenschein: Sound Design

Randy Thom, Designing A Movie for Sound https://www.filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti musí absolvovat 100% semináře. Nelze absolvovat pouze část.

Poznámka

Životopisy přednášejících:

Johana Ožvold absolvovala FAMU, obor režie, od roku 2023 studuje Doktorský program FAMU. Pravidelně spolupracuje s divadelní scénou a alternativními prostory a v divadle vystupuje jako herečka, improvizátorka, spisovatelka, hudebnice nebo režisérka. Vytvořila desítkyřadu původních rozhlasových her, dokumentů nebo sérií podcastů. Její studentské filmy získaly řadu ocenění na domácích i mezinárodních festivalech. Její první celovečerní dokumentární projekt „The Sound is Innocent“ měl premiéru na MFF Visions du Reél v roce 2019 v soutěži Burning Lights. The Sound is Innocent byl promítán na řadě významných zahraničních filmových a hudebních festivalů, například Sheffield Doc Fest, Revelation Perth nebo Mutek. Aktuálně připravuje s produkční společností Bionaut celovečerní hraný debut podle knihy Dani Horákové „O Pavlovi“.

Martin Ožvold je sound designer, hudební skladatel, zvukový umělec a teoretik. Vystudoval elektroakustickou kompozici na univerzitě v Londýně, pokračoval v Birminghamu a absolvoval roční výzkum v Haagu. V roce 2023 dokončil doktorské studium na JAMU v Brně a působí jako kmenový pedagog na Katedře zvukové tvorby FAMU. Jako zvukový designér spo-lupracoval na celovečerních filmech Begike (Runner), Hrana zlomu, Revue Kroky nebo na dokumentárním filmu The Sound is innocent, kde kromě zvukového designu spolupracoval na koncepci celého filmu a hudbě. Mezi jeho nejvýznamnější díla mimo filmovou oblast patří hud-ba k inscenaci Holly Roth pro Slovenské národní divadlo, improvizační tvorba se souborem živého programování Birmingham Ensamble for Electroacoustic Research a zvukový koncept a hudba pro film The Sound Is Innocent. Jako zvukový designér a skladatel se podílel na řadě podcastů a rozhlasových her mimo jiné na oceňovaném podcastovém sériiu Matematika zločinu autorek Brit Jensen a Magdaleny Sodom-kové. Spolupracuje s Českým rozhlasem, londýnským Radio Resonance FM nebo BBC Radio. Aktuálně dokončuje zvukový design a hudbu k domunetárnímu snímku s názvem Vtáčník.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů