Zvuk jako narativní složka filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MZNSF zápočet 1 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vyprávění filmového příběhu, stejně jako vyprávění jakéhokoli příběhu, je o vytváření spojení mezi postavami, místy, předměty, zážitky a nápady. Snažíte se vymyslet svět, který je složitý a mnohovrstevnatý, a divák mu musí uveřit.

Tento seminář je zaměřen především na spolupráci mezi režiséry, zvukaři a střihači při hledání zvukové koncepce k filmu. Kreativní a včasný dialog mezi těmito třemi profesemi může nechat vzniknout vyjímečné audiovizuální dílo, jež naplno vytěžuje narativní a senzuální potenciál zvukové stopy. Během dvoudenního semináře budou studenti rozděleni do pěti pracovních skupin (v každé z nich bude režisér/režisérka, střihač/střihačka, zvukař/zvukařka) a veškerá praktická cvičení budou zpracovávat společne.

Cílem semináře je připravit studenty k vedení kreativní mezioborové diskuse zaměřený na předprodukční přípravy zvukové koncepce filmu. Seminár je postaven na teorickém vhledu do problematiky, dvou filmovćh projekcích a zpětné analýzy filmů, a nśledných praktických cvičení.

Výsledky učení

Výsledkem semináře je, že studenty uvedeme do dramaturgické práce s filmovým zvukem jako s narativní a senzuální složkou audiovizuálního díla. Dále pak úvod do funkce zvukového dizajnu v audiovizuální tvorbě z pohledu jejího začlenění a využití už před samotným natáčením, při produkci a postprodukci.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Kulezic-Wilson: Soundesign is the new score

Randolph Jordan: The Work of Hildegard Westerkamp in the Films of Gus Van Sant*

Beth Caroll Feeling Film: A Spatial Approach

Randy Thom, Designing A Movie for Sound https://www.filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti musí absolvovat 100% semináře. Nelze absolvovat pouze část.

Webová stránka předmětu

19.11.2021
Projekce
+
20.11.2021
učebna
KR
č.
236
Určeno
pouze
pro
studenty
KR
2.
ročník
(5
studentů),
KSS
2.
ročník
(5
studentů),
KZT
2.ročník
(5
studentů)

Poznámka

Volitelný pro/Optional for: KR 2. ročník (5 studentů), KSS 2. ročník (5 studentů), KZT 2.ročník (5 studentů)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů