Zvuk jako narativní složka filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MZNSF Z 1 24SS česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Johana OŽVOLD, Martin OŽVOLD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem semináře je, že studenty uvedeme do dramaturgické práce s filmovým zvukem jako s narativní a senzuální složkou audiovizuálního díla. Dále pak úvod do funkce zvukového dizajnu v audiovizuální tvorbě z pohledu jejího začlenění a využití už před samotným natáčením, při produkci a postprodukci.

Forma studia

seminář, projekce

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Vyprávění filmového příběhu, stejně jako vyprávění jakéhokoli příběhu, je o vytváření spojení mezi postavami, místy, předměty, zážitky a nápady. Snažíte se vymyslet svět, který je složitý a mnohovrstevnatý, jako je skutečný svět. Psaní příběhu pokládá základy pro nastavení POV, ještě předtím než se dostanou do hry dostanou herci, kamery a mikrofony. Každý z těchto tří elemtů výrazně ovlivňuje výslednou akci.

„Many feature film directors tend to oscillate between two wildly different states of consciousness about sound in their movies. On one hand, they tend to ignore any serious consideration of sound (including music) throughout the planning, shooting, and early editing. Then they suddenly get a temporary dose of religion when they realize that there are holes in the story, weak scenes, and bad edits to disguise. Now they develop enormous and short-lived faith in the power and value of sound to make their movie watchable. Unfortunately it’s usually way too late, and after some vain attempts to stop a hemorrhage with a bandaid, the Director’s head drops, and sound cynicism rules again until late in the next project’s post production.“

Tento seminář je zaměřen především na spolupráci mezi režiséry, zvukaři a střihači při hledání zvukové koncepce k filmu. Jedině kreativní a včasný dialog mezi těmito třemi profesemi může nechat vzniknout vyjímečné audio-vizuální dílo, jež naplno vytěžuje narativní a senzuální potenciál zvukové stopy. Během dvoudenního semináře budou studenti rozděleni do pěti pracovních skupin (v každé z nich bude režisér/režisérka, střihač/střihačka, zvukař/zvukařka) a veškerá praktická cvičení budou zpracovávat dohromady s tím, že jsou kreativní trojice bez upřednostňované hierarchie (režisér tak neříká otatním co mají dělat, ale všichni přinášejí nápady a úkoly řeší společně). Cílem takovéhoto přístupu je umožnit zvukařům a strihačům prosadit své nápady a režisérům dát zkušenost, že v plnohodnotném dialogu se svými kolegy vznikají silné a zajímavé věci. Seminár je postaven na teorickém vhledu, dvou projekcích a zpětné analýzy filmů, dále pak na praktických cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Kulezic-Wilson: Soundesign is the new score

Randolph Jordan: The Work of Hildegard Westerkamp in the Films of Gus Van Sant*

Beth Caroll Feeling Film: A Spatial Approach

Randy Thom, Designing A Movie for Sound https://www.filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti musí absolvovat 100% semináře. Nelze absolvovat pouze část.

Webová stránka předmětu

19.11.2021
Projekce
+
20.11.2021
učebna
KR
č.
236
Určeno
pouze
pro
studenty
KR
2.
ročník
(5
studentů),
KSS
2.
ročník
(5
studentů),
KZT
2.ročník
(5
studentů)

Poznámka

Volitelný pro/Optional for: KR 2. ročník (5 studentů), KSS 2. ročník (5 studentů), KZT 2.ročník (5 studentů)

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
19.11.2021 10:00–18:00 Johana OŽVOLD Projekce FAMU
Lažanský palác
Určeno pouze pro 2.BcA ročníky paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů