Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie alternativního a loutkového divadla (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Režijní tvorba
 
204REM1 ZK 3 1T 204REM2 ZK 3 1T
Inscenační tvorba
 
204IRM1 ZK 20 12T 204IRM2 ZK 20 12T
Inscenační praxe
 
204IPR1 ZK 1 4T 204IPR2 ZK 1 4T
Hledání stylu
 
204HST1 Z 1 3T 204HST2 ZK 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 25 26
Povinné předměty
Paralely výtvarného umění a divadla
 
204PVD1 Z 1 3T 204PVD2 ZK 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 29 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30