Zjednodušený studijní plán Režie alternativního a loutkového divadla (M.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
204HST1 Hledání stylu 1 Z 1
204IPR1 Inscenační praxe 1 ZK 1
204IRM1 Inscenační tvorba 1 ZK 20
204PVD1 Paralely výtvarného umění a divadla 1 Z 1
204REM1 Režijní tvorba 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
204HST2 Hledání stylu 2 ZK 2
204IPR2 Inscenační praxe 2 ZK 1
204IRM2 Inscenační tvorba 2 ZK 20
204PVD2 Paralely výtvarného umění a divadla 2 ZK 2
204REM2 Režijní tvorba 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 31

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HST3 Hledání stylu 3 Z 1
204IPR3 Inscenační praxe 3 ZK 1
204IRM3 Inscenační tvorba 3 ZK 20
204MGS1 Magisterský seminář 1 Z 1
204REM3 Režijní tvorba 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HST4 Hledání stylu 4 ZK 2
204IPR4 Inscenační praxe 4 ZK 1
204IRM4 Inscenační tvorba 4 ZK 20
204MGS2 Magisterský seminář 2 Z 1
204REM4 Režijní tvorba 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 27

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60