Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie alternativního a loutkového divadla v anglickém jazyce (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační praxe 204AIP1 ZK 1 4T 204AIP2 ZK 1 4T
Inscenační tvorba 204ARM1 ZK 18 12T 204ARM2 ZK 18 12T
Režijní tvorba 204ARE1 ZK 3 1T 204ARE2 ZK 3 1T
Minimální počet kreditů za semestr 22 22
Povinné předměty
Hledání souvislostí 204AHL1 Z 6 2T 204AHL2 ZK 6 2T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30