Zjednodušený studijní plán Režie alternativního a loutkového divadla v anglickém jazyce (M.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie alternativního a loutkového divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204AHL1 Hledání souvislostí 1 Z 6
204AIP1 Inscenační praxe 1 ZK 1
204ARM1 Inscenační tvorba 1 ZK 18
204ARE1 Režijní tvorba 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 28

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204AHL2 Hledání souvislostí 2 ZK 6
204AIP2 Inscenační praxe 2 ZK 1
204ARM2 Inscenační tvorba 2 ZK 18
204ARE2 Režijní tvorba 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 28

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204AHL3 Hledání souvislostí 3 Z 6
204AIP3 Inscenační praxe 3 ZK 1
204ARM3 Inscenační tvorba 3 ZK 18
204AMG1 Magisterský seminář 1 Z 1
204ARE3 Režijní tvorba 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204AHL4 Hledání souvislostí 4 ZK 6
204AIP4 Inscenační praxe 4 ZK 1
204ARM4 Inscenační tvorba 4 ZK 18
204AMG2 Magisterský seminář 2 Z 1
204ARE4 Režijní tvorba 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60