Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie alternativního a loutkového divadla v anglickém jazyce (M.A.)

Studijní obor: Režie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204AIP* Inscenační praxe
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
ZK-1-4T
4
204ARM* Inscenační tvorba
ZK-18-12T
ZK-18-12T
ZK-18-12T
ZK-18-12T
72
204ARE* Režijní tvorba
ZK-3-1T
ZK-3-1T
ZK-3-1T
ZK-3-1T
12
Minimální počet kreditů 88
Povinné předměty
204AHL* Hledání souvislostí
Z-6-2T
ZK-6-2T
Z-6-2T
ZK-6-2T
24
204AMG* Magisterský seminář
Z-1-1T
Z-1-1T
2
Minimální počet kreditů 26
Volitelné předměty
204ARMA2 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů