Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie alternativního a loutkového divadla v anglickém jazyce (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační praxe 204AIP3 ZK 1 4T 204AIP4 ZK 1 4T
Inscenační tvorba 204ARM3 ZK 18 12T 204ARM4 ZK 18 12T
Režijní tvorba 204ARE3 ZK 3 1T 204ARE4 ZK 3 1T
Minimální počet kreditů za semestr 22 22
Povinné předměty
Hledání souvislostí 204AHL3 Z 6 2T 204AHL4 ZK 6 2T
Magisterský seminář 204AMG1 Z 1 1T 204AMG2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30