Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - bakalář-1920 – 3. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission (klauzura)
 
307EFC3 ZK 3
Winter Final Commission 307EKLZ3 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Departmental Study Trips 307EFS3 Z 2 2/D
Exhibition Project of Winter Semester 307EVP3 ZK 4 2T
Graphic Design and Photography 307EGD3 ZK 2 2T 307EGD4 ZK 2 2T
Guest Lectures 307EHPF5 Z 2 13S 307EHPF6 Z 2 13S
New Media and Multimedia Work 1 307ENOM1 ZK 2 2T
New media and 3D graphic 2
 
307ENMG2 ZK 2 2T
Preparation of Practical Final Exam
 
307EPUS Z 1
Seminar on the Final Bachelor Thesis 307ESBF1 Z 4 2T 307ESBF2 Z 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 16 11
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Works for Studio KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 19 14
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 11 16
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30