Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - bakalář-1920 – 2. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission (klauzura)
 
307EFC2 ZK 3
Winter Final Commission 307EKLZ2 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Computer Work and Digital Imaging 307EPD3 ZK 2 26S
Contemporary Photography and Arts 307EFU1 ZK 4 2T 307EFU2 ZK 4 2T
Departmental Study Trips 307EFS2 Z 2 2/D
Documentary Photography 307EDF1 ZK 2 26S 307EDF2 ZK 2 26S
Exhibition Project of Winter Semester 307EVP2 ZK 4 2T
Exhibition Project
 
307EEXP2 ZK 4 13S
Graphic Design and Photography 307EGD1 ZK 2 2T 307EGD2 ZK 2 2T
Guest Lectures 307EHPF3 Z 2 13S 307EHPF4 Z 2 13S
Photography of Architecture
 
307EPOA2 ZK 2
Photography Techniques 307EPTE3 ZK 3 26S
Studio Photography 307ESPH1 ZK 2 26S 307ESPH2 ZK 2 26S
Minimální počet kreditů za semestr 23 18
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Works for Studio KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30