Zjednodušený studijní plán Fotografie EN - bakalář-1920

Katedra fotografie

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Fotografie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBCH1 Basic Photo Chemistry 1 ZK 2
307EPD1 Computer Work and Digital Imaging 1 ZK 2
307EFS1 Departmental Study Trips 1 Z 2
307EVP1 Exhibition Project of Winter Semester 1 ZK 4
307EFOV1 Form and Content of Art Work 1 ZK 2
307EHPF1 Guest Lectures 1 Z 2
307EDT1 History and Theory of Photography 1 ZK 4
307ESFD1 Introduction to Contemporary Graphic Design 1 ZK 2
307EISP Introduction to Study of Photography Z 2
307EITE Introduction to Techniques of Photography Z 2
307EFOZ1 Optical basis of Photography 1 ZK 2
307EPLA1 Photography of Landscape 1 ZK 2
307EPTE1 Photography Techniques 1 ZK 3
307EAC1 Studio of Classic Photography 1 ZK 4
307EKLZ1 Winter Final Commission 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 38
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Works for Studio KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBCH2 Basic Photo Chemistry 2 ZK 2
307EPD2 Computer Work and Digital Imaging 2 ZK 2
307EEXP1 Exhibition Project 1 ZK 4
307EFC1 Final Commission (klauzura) 1 ZK 3
307EFOV2 Form and Content of Art Work 2 ZK 2
307EHPF2 Guest Lectures 2 Z 2
307EDT2 History and Theory of Photography 2 ZK 4
307ESFD2 Introduction to Contemporary Graphic Design 2 ZK 2
307EFOZ2 Optical basis of Photography 2 ZK 2
307EPOA1 Photography of Architecture 1 ZK 2
307EPLA2 Photography of Landscape 2 ZK 2
307EPTE2 Photography Techniques 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Works for Studio KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 68

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EPD3 Computer Work and Digital Imaging 3 ZK 2
307EFU1 Contemporary Photography and Arts 1 ZK 4
307EFS2 Departmental Study Trips 2 Z 2
307EDF1 Documentary Photography 1 ZK 2
307EVP2 Exhibition Project of Winter Semester 2 ZK 4
307EGD1 Graphic Design and Photography 1 ZK 2
307EHPF3 Guest Lectures 3 Z 2
307EPTE3 Photography Techniques 3 ZK 3
307ESPH1 Studio Photography 1 ZK 2
307EKLZ2 Winter Final Commission 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Works for Studio KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EFU2 Contemporary Photography and Arts 2 ZK 4
307EDF2 Documentary Photography 2 ZK 2
307EEXP2 Exhibition Project 2 ZK 4
307EFC2 Final Commission (klauzura) 2 ZK 3
307EGD2 Graphic Design and Photography 2 ZK 2
307EHPF4 Guest Lectures 4 Z 2
307EPOA2 Photography of Architecture 2 ZK 2
307ESPH2 Studio Photography 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Works for Studio KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EFS3 Departmental Study Trips 3 Z 2
307EVP3 Exhibition Project of Winter Semester 3 ZK 4
307EGD3 Graphic Design and Photography 3 ZK 2
307EHPF5 Guest Lectures 5 Z 2
307ENOM1 New Media and Multimedia Work 1 ZK 2
307ESBF1 Seminar on the Final Bachelor Thesis 1 Z 4
307EKLZ3 Winter Final Commission 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Works for Studio KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EFC3 Final Commission (klauzura) 3 ZK 3
307EGD4 Graphic Design and Photography 4 ZK 2
307EHPF6 Guest Lectures 6 Z 2
307ENMG2 New media and 3D graphic 2 ZK 2
307EPUS Preparation of Practical Final Exam Z 1
307ESBF2 Seminar on the Final Bachelor Thesis 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 14
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Works for Studio KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 27
Celkem kreditů za ročník 60