Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - bakalář-1920 – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Final Commission (klauzura) 307EFC1 ZK 3
Winter Final Commission 307EKLZ1 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Basic Photo Chemistry 307EBCH1 ZK 2 2T 307EBCH2 ZK 2 2T
Computer Work and Digital Imaging 307EPD1 ZK 2 26S 307EPD2 ZK 2 26S
Departmental Study Trips 307EFS1 Z 2 2/D
Exhibition Project 307EEXP1 ZK 4 13S
Exhibition Project of Winter Semester 307EVP1 ZK 4 2T
Form and Content of Art Work 307EFOV1 ZK 2 24S 307EFOV2 ZK 2 28S
Guest Lectures 307EHPF1 Z 2 13S 307EHPF2 Z 2 13S
History and Theory of Photography 307EDT1 ZK 4 4T 307EDT2 ZK 4 4T
Introduction to Contemporary Graphic Design 307ESFD1 ZK 2 2T 307ESFD2 ZK 2 2T
Introduction to Study of Photography 307EISP Z 2 6S
Introduction to Techniques of Photography 307EITE Z 2 13S
Optical basis of Photography 307EFOZ1 ZK 2 26S 307EFOZ2 ZK 2 26S
Photography Techniques 307EPTE1 ZK 3 26S 307EPTE2 ZK 3 26/s
Photography of Architecture 307EPOA1 ZK 2
Photography of Landscape 307EPLA1 ZK 2 307EPLA2 ZK 2
Studio of Classic Photography 1 307EAC1 ZK 4 24S
Minimální počet kreditů za semestr 35 27
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Works for Studio KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 38 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -8 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30