Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr-1920 – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission (klauzura)
 
307EFC4 ZK 3
Winter Final Commission 307EWFC4 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Art, theory and photography in 21st century
 
307EATP2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Artistic Project: Artistic research and analyse 307EAPARA1 ZK 2 4T 307EAPARA2 ZK 2 4T
Artistic Project: Creation of Visual Project 307EAPCVP1 ZK 2 4T 307EAPCVP2 ZK 2 4T
Artistic Project: Theoretical Introduction to the Theme 307EAPTIT1 ZK 2 4T 307EAPTIT2 ZK 2 4T
Artistic Project: Verbal Explication and Presentation 307EAPVEP1 ZK 2 4T 307EAPVEP2 ZK 2 4T
Creative Project: Artistic research and analyse 307ECPARA1 ZK 2 4T 307ECPARA2 ZK 2 4T
Creative Project: Creation of Visual Project 307ECPCVP1 ZK 2 4T 307ECPCVP2 ZK 2 4T
Creative Project: Theoretical Introduction to the Theme 307ECPTIT1 ZK 2 4T 307ECPTIT2 ZK 2 4T
Creative Project: Verbal Explication and Presentation 307ECPVEP1 ZK 2 4T 307ECPVEP2 ZK 2 4T
Departmental Study Trips 307EFS4 Z 2 2/D
Exhibition Project 3
 
307EEXP3 ZK 4 13S
Exhibition Project of Winter Semester 307EVP4 ZK 4 2T
Final Commission (klauzura)
 
307EFC4 ZK 3
Graphic Design and Photography 307EGD5 ZK 2 2T 307EGD6 ZK 2 2T
Guest Lectures 307EHPF7 Z 2 13S 307EHPF8 Z 2 13S
307ETC1 ZK 2 2T 307ETC2 ZK 2 2T
Texty a kontexty 307TK1 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 30 29
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 33 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -3 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30