Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr-1920 – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission (klauzura)
 
307EFC4 ZK 3
Winter Final Commission
 
307EWFC4 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Artistic Project: Artistic research and analyse
 
307EAPARA1 ZK 2 4T 307EAPARA2 ZK 2 4T
Artistic Project: Creation of Visual Project
 
307EAPCVP1 ZK 2 4T 307EAPCVP2 ZK 2 4T
Artistic Project: Theoretical Introduction to the Theme
 
307EAPTIT1 ZK 2 4T 307EAPTIT2 ZK 2 4T
Artistic Project: Verbal Explication and Presentation
 
307EAPVEP1 ZK 2 4T 307EAPVEP2 ZK 2 4T
Creative Project: Artistic research and analyse
 
307ECPARA1 ZK 2 4T 307ECPARA2 ZK 2 4T
Creative Project: Creation of Visual Project
 
307ECPCVP1 ZK 2 4T 307ECPCVP2 ZK 2 4T
Creative Project: Theoretical Introduction to the Theme
 
307ECPTIT1 ZK 2 4T 307ECPTIT2 ZK 2 4T
Creative Project: Verbal Explication and Presentation
 
307ECPVEP1 ZK 2 4T 307ECPVEP2 ZK 2 4T
Departmental Study Trips
 
307EFS4 Z 2 2/D
Exhibition Project of Winter Semester
 
307EVP4 ZK 4 2T
Exhibition Project 3
 
307EEXP3 ZK 4 13S
Graphic Design and Photography
 
307EGD5 ZK 2 2T 307EGD6 ZK 2 2T
Guest Lectures
 
307EHPF7 Z 2 13S 307EHPF8 Z 2 13S
 
307ETC1 ZK 2 2ST 307ETC2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 28 26
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30