Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr-1920 – 2. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Final Commission (klauzura)
 
307EFC5 ZK 3
Winter Final Commission 307EWFC5 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Departmental Study Trips 307EFS5 Z 2 2/D
Exhibition Project of Winter Semester 307EVP5 ZK 4 2T
Graphic Design and Photography 307EGD7 ZK 2 2T 307EGD8 ZK 2 2T
Guest Lectures 307EHPF9 Z 2 13S 307EHPF10 Z 2 13S
New Media and Multimedia Work 3 307ENOM3 ZK 2 2T
Nová média a 3D grafika 4
 
307ENMG4 ZK 2 2T
Seminar on the Final Master Thesis 1 307EDP1 Z 4 2T
Seminar on the Final Master Thesis 2
 
307ESDP2 Z 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 16 10
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 19 13
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 11 17
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30