Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr-1819 – 2. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Art, theory and photography in 21st century 307EATP2 ZK 2 2T
Exhibition Project of Winter Semester 307EVP5 ZK 4 2T
Final Commission (klauzura) 307EFC5 ZK 3
Graphic Design and Photography 307EGD7 ZK 2 2T 307EGD8 ZK 2 2T
Guest Lectures 307EHPF9 Z 2 13S 307EHPF10 Z 2 13S
New Media and Multimedia Work 307ENOM3 ZK 2 2T 307ENOM4 ZK 2 2T
Seminar on the Final Master Thesis 307ESMT1 Z 4 2T 307ESMT2 Z 4 2T
Seminar on the Final Master Thesis 1 307EDP1 Z 4 2T
Winter Final Commission 307EWFC5 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 21 13
Povinně volitelné předměty
STUDIOS DP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 13
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 17
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30