Zjednodušený studijní plán Fotografie EN - magistr-1920

Katedra fotografie

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Fotografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EAPARA1 Artistic Project: Artistic research and analyse 1 ZK 2
307EAPCVP1 Artistic Project: Creation of Visual Project 1 ZK 2
307EAPTIT1 Artistic Project: Theoretical Introduction to the Theme 1 ZK 2
307EAPVEP1 Artistic Project: Verbal Explication and Presentation 1 ZK 2
307ECPARA1 Creative Project: Artistic research and analyse 1 ZK 2
307ECPCVP1 Creative Project: Creation of Visual Project 1 ZK 2
307ECPTIT1 Creative Project: Theoretical Introduction to the Theme 1 ZK 2
307ECPVEP1 Creative Project: Verbal Explication and Presentation 1 ZK 2
307EFS4 Departmental Study Trips 4 Z 2
307EVP4 Exhibition Project of Winter Semester 4 ZK 4
307EGD5 Graphic Design and Photography 5 ZK 2
307EHPF7 Guest Lectures 7 Z 2
307ETC1 Texts and Contexts ZK 2
307EWFC4 Winter Final Commission 4 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EAPARA2 Artistic Project: Artistic research and analyse 2 ZK 2
307EAPCVP2 Artistic Project: Creation of Visual Project 2 ZK 2
307EAPTIT2 Artistic Project: Theoretical Introduction to the Theme 2 ZK 2
307EAPVEP2 Artistic Project: Verbal Explication and Presentation 2 ZK 2
307ECPARA2 Creative Project: Artistic research and analyse 2 ZK 2
307ECPCVP2 Creative Project: Creation of Visual Project 2 ZK 2
307ECPTIT2 Creative Project: Theoretical Introduction to the Theme 2 ZK 2
307ECPVEP2 Creative Project: Verbal Explication and Presentation 2 ZK 2
307EEXP3 Exhibition Project 3 ZK 4
307EFC4 Final Commission (klauzura) 4 ZK 3
307EGD6 Graphic Design and Photography 6 ZK 2
307EHPF8 Guest Lectures 8 Z 2
307ETC2 Texts and Contexts 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EFS5 Departmental Study Trips 5 Z 2
307EVP5 Exhibition Project of Winter Semester 5 ZK 4
307EGD7 Graphic Design and Photography 7 ZK 2
307EHPF9 Guest Lectures 9 Z 2
307ENOM3 New Media and Multimedia Work 3 ZK 2
307EDP1 Seminar on the Final Master Thesis 1 Z 4
307EWFC5 Winter Final Commission 5 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EFC5 Final Commission (klauzura) 5 ZK 3
307EGD8 Graphic Design and Photography 8 ZK 2
307EHPF10 Guest Lectures 10 Z 2
307ENMG4 Nová média a 3D grafika 4 ZK 2
307ESDP2 Seminar on the Final Master Thesis 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 13
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny STUDIOS DP
výběr ze skupiny Workshops

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 28
Celkem kreditů za ročník 60