Zjednodušený studijní plán Interpretace a teorie interpretace (D)

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Interpretace a teorie interpretace

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180PHT Hudební teorie-specializovaná přednáška ZK 10
180MINIM Metodologické minimum ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180KAHD Komplexní analýza hudebního díla Z 10
180SOT Studium odborného textu Z 10
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 40
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 60
Celkem kreditů za ročník 60