Tisk studijního plánu

Studijní plán Interpretace a teorie interpretace (D)

Studijní obor: Interpretace a teorie interpretace
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
180PHT Hudební teorie-specializovaná přednáška
ZK-10-BLOK
10
180MINIM Metodologické minimum
ZK-10-BLOK
10
Minimální počet kreditů 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
180DPHU Disertace - textová část 30
180ISO Interpretace stylových období 25
180UOVPC Umělecká, odborná, vědecká a pedagogická činnost 30
180UVHU Umělecký výkon 30
180KAHD Komplexní analýza hudebního díla
Z-10-BLOK
10
180SOT Studium odborného textu
Z-10-BLOK
10
Minimální počet kreditů 135
Povinně volitelné předměty
180 CJ2 Druhý cizí jazyk (D) V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
180 CJ1 První cizí jazyk (D) V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
15
Minimální počet kreditů 25
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů