Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Cembalo (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Cembalo
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na cembalo
 
104CM9 Z 20 2T 104CM0 Z 20 2T
Seminář cembala
 
104SCE9 Z 2 2T 104SCE0 Z 2 2T
Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 24 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP4 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu
 
108OSHP3 Z 2 16PS 108OSHP4 ZK 3 16PS
Minimální počet kreditů za semestr 2 4
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
③ Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr [104CE4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet min. 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.