Zjednodušený studijní plán Obor Cembalo (Mg)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Cembalo

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
104GB7 Generálbas 7 Z 1
104CM7 Hra na cembalo 7 Z 14
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
104SCE7 Seminář cembala 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr [104CE4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet min. 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
104GB8 Generálbas 8 ZK 1
104CM8 Hra na cembalo 8 ZK 14
104KP3 Koncertní praxe - klávesové nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
104SCE8 Seminář cembala 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr [104CE4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet min. 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104CM9 Hra na cembalo 9 Z 20
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
104SCE9 Seminář cembala 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr [104CE4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet min. 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104CM0 Hra na cembalo 10 Z 20
104KP4 Koncertní praxe - klávesové nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
104SCE0 Seminář cembala 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr [104CE4N]

101ISH1,2-Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet min. 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60