Zjednodušený studijní plán Obor Cembalo (Mg)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní obor: Cembalo
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
104GB7 Generálbas 7 Z 1
104CM7 Hra na cembalo 7 Z 14
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 Z 2
104SCE7 Seminář cembala 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
104GB8 Generálbas 8 ZK 1
104CM8 Hra na cembalo 8 ZK 14
104KP3 Koncertní praxe 3 - klávesové nástroje Z 1
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 Z 4
104SCE8 Seminář cembala 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 ZK 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104CM9 Hra na cembalo 9 Z 20
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
104SCE9 Seminář cembala 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104CM0 Hra na cembalo 10 Z 20
104KP4 Koncertní praxe 4 - klávesové nástroje Z 1
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
104SCE0 Seminář cembala 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Cembalo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60