Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie v anglickém jazyce (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie
 
203ASC1 ZK 10 8T 203ASC2 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Dějiny scénografie
 
203DEA1 ZK 6 3T 203DEA2 ZK 6 3T
Kresba a malba
 
203AKL1 ZK 3 4T 203AKL2 ZK 3 4T
Realizační praxe
 
203RAP1 Z 3 60S 203RAP2 Z 3 60S
Scénologie
 
203SCA1 ZK 3 3T 203SCA2 ZK 3 3T
Úvodní kurz 1
 
203UVM1 Z 1 5S
Minimální počet kreditů za semestr 16 15
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30