Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie v anglickém jazyce (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie 203ASC3 ZK 10 8T 203ASC4 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Dějiny scénografie
 
203DEA3 ZK 6 3T
Diplomní seminář 1 203ADS1 Z 1 1T
Kresba a malba
 
203AKL3 ZK 3 4T
Realizační praxe 203RAP3 Z 3 60S 203RAP4 Z 4 60S
Scénologie 203SCA3 Z 6 3T 203SCA4 ZK 6 3T
Minimální počet kreditů za semestr 18 11
Počet předepsaných kreditů celkem 28 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30