Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie v anglickém jazyce (M.A.)

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203ASC* Scénografie
ZK-10-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
40
Minimální počet kreditů 40
Povinné předměty
203DEA* Dějiny scénografie
ZK-6-3T
ZK-6-3T
ZK-6-3T
18
203ADS1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203AKL* Kresba a malba
ZK-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
9
203RAP* Realizační praxe
Z-3-60S
Z-3-60S
Z-3-60S
Z-4-60S
13
203SCA* Scénologie
ZK-3-3T
ZK-3-3T
Z-6-3T
ZK-6-3T
18
203UVM1 Úvodní kurz 1
Z-1-5S
1
Minimální počet kreditů 60
Volitelné předměty
203SCMA3 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů