Zjednodušený studijní plán Scénografie v anglickém jazyce (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DEA1 Dějiny scénografie 1 ZK 6
203AKL1 Kresba a malba 1 ZK 3
203RAP1 Realizační praxe 1 Z 3
203ASC1 Scénografie 1 ZK 10
203SCA1 Scénologie 1 ZK 3
203UVM1 Úvodní kurz 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DEA2 Dějiny scénografie 2 ZK 6
203AKL2 Kresba a malba 2 ZK 3
203RAP2 Realizační praxe 2 Z 3
203ASC2 Scénografie 2 ZK 10
203SCA2 Scénologie 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DEA3 Dějiny scénografie 3 ZK 6
203AKL3 Kresba a malba 3 ZK 3
203RAP3 Realizační praxe 3 Z 3
203ASC3 Scénografie 3 ZK 10
203SCA3 Scénologie 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 28

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203ADS1 Diplomní seminář 1 Z 1
203RAP4 Realizační praxe 4 Z 4
203ASC4 Scénografie 4 ZK 10
203SCA4 Scénologie 4 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 21

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60