Print study plan

Study plan Dance Pedagogy (Bc) - Folk Dance – 2nd year

Study programme: Art of Dance
Dance Department
Study of qualification: Dance Education
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Methodology of Folk Dance 107MEL1 Z 4 1+1/T 107MEL2 ZK 4 1+1/T
Survey of the History of Dance and Ballet 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
History of Music of 20th Century 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
The Arts History for Dance Professions 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Folk Dance Education Seminar 107PSL1 Z 3 2T 107PSL2 Z 3 2T
Folk Dance Techniques 107TEL1 Z 2 2T 107TEL2 Z 2 2T
Classical Dance Training 107TKT1 Z 2 2T 107TKT2 Z 2 2T
Folk Dance Training 107TLT1 Z 2 2T 107TLT2 Z 2 2T
Contemporary Dance Training 107TST1 Z 2 2T 107TST2 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 15 15
Compulsory optional subjects
Selected Methods (Bc) - required elective - Folk Dance Z 3 1+1/T ZK 3 1+1/T
Technique for the Selected Method (Bc) - Folk Dance Z 2 2/T ZK 2 2/T
Minimal number of credits per semester 5 5
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Dance Pedagogy (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 3
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Technique for the Selected Method (Bc) - Folk Dance [107TVM-B-C]

1Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

① Selected Methods (Bc) - required elective - Folk Dance [107VM-B-C]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.