Print study plan

Study plan Dance Pedagogy (Bc) - Folk Dance – 1st year

Study programme: Art of Dance
Dance Department
Study of qualification: Dance Education
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Survey of 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Introduction to Dance Education 107UTPE1 Z 4 1+1/T 107UTPE2 ZK 4 1+1/T
Minimal number of credits per semester 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
History and Music Theory 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Voice Training 107HV1 Z 2 2T 107HV2 Z 2 2T
Kinesology 107KIN1 Z 2 2T 107KIN2 ZK 2 2T
Classical Dance (Dance Education) 107KTP1 Z 2 4T 107KTP2 ZK 2 4T
Folk Dance 107LTP1 Z 2 2T 107LTP2 ZK 2 2T
Modern Dance 107MTP1 Z 2 4T 107MTP2 ZK 2 4T
Pedagogical pre-seminar 107PPR1 Z 3 2T 107PPR2 ZK 3 2T
Dance workshop
 
107SOKT Z 2
Basics of physical training 107ZPP1 Z 2 2T 107ZPP2 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 21 23
Optional subjects
Modules for HAMU
Selected Topics in Dance Pedagogy (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 29 31
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 1 -1
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Technique for the Selected Method (Bc) - Folk Dance [107TVM-B-C]

1Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

① Selected Methods (Bc) - required elective - Folk Dance [107VM-B-C]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.