Print study plan

Study plan Bassoon (Bc) from 2022/23 – 2nd year

Specialization: Bassoon
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Required main subjects
Bassoon 106FAG3 Z 9 2CT 106FAG4 ZK 9 2CT
Minimal number of credits per semester 9 9
Required subjects
Orchestral Parts and Solos for Bassoon 106PFG3 Z 1 1CT 106PFG4 ZK 1 1CT
Playing in the Orchestra 102HVO3 Z 4 48CS 102HVO4 Z 4 48CS
Chamber Music 198KH3 Z 4 2CT 198KH4 ZK 4 2CT
Woodwind and Brass Instruments Seminar 106SDN3 Z 3 2ST 106SDN4 Z 3 2ST
Minimal number of credits per semester 12 12
Required subjects with the possibility of repeat registration
History and Literature of Woodwind and Brass Instruments 106DLI1 Z 1 1PT 106DLI2 ZK 2 1PT
History of Music 108DHB3 Z 3 2PT 108DHB4 ZK 3 2PT
Concert Practice - Woodwind and Brass Instruments 106KP1 Z 1
Music Theory Pre-seminar of Making Theses 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Compositions Analysis 108RSK3 Z 2 2ST 108RSK4 ZK 2 2ST
Minimal number of credits per semester 6 8
Required elective subjects
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain throughout your study at least 2 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Elective subjects
Selected Topics in Bassoon (Bc) - elective
Modules for HAMU
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 29
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 1
Total recommended number of credits per semester 30 30
④ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [106DEBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Dechové nástroje - pedagogické minimum [106DEPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Selected Topics in Bassoon (Bc) - elective [106FGBVV]

106FG4B #

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Playing in the Orchestra 1 (102HVO1) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 2 (102HVO2) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 3 (102HVO3) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 4 (102HVO4) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 5 (102HVO5) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 6 (102HVO6) PS Graduate performance
Chamber Music 1 (198KH1) PS Graduate performance
Chamber Music 2 (198KH2) PS Graduate performance
Chamber Music 3 (198KH3) PS Graduate performance
Chamber Music 4 (198KH4) PS Graduate performance
Chamber Music 5 (198KH5) PS Graduate performance
Chamber Music 6 (198KH6) PS Graduate performance
Bassoon 1 (106FAG1) PS Graduate performance
Bassoon 2 (106FAG2) PS Graduate performance
Bassoon 3 (106FAG3) PS Graduate performance
Bassoon 4 (106FAG4) PS Graduate performance
Bassoon 5 (106FAG5) PS Graduate performance
Bassoon 6 (106FAG6) PS Graduate performance
History and Literature of Woodwind and Brass Instruments 1 (106DLI1) BS (S106TUZBC)
History and Literature of Woodwind and Brass Instruments 2 (106DLI2) BS