Print study plan

Study plan Violin (Bc) - from 2022/23

Specialization: Violin
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
105HRH* Violin
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-10-2CT
Z-11-2CT
57
Minimal number of credits 57
Required subjects
105PHS* Orchestral Parts and Solos for Violin
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1T
ZK-1-1T
6
102HVO* Playing in the Orchestra
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
24
198KH* Chamber Music
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
24
105SSN* String Instruments Seminar
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
18
Minimal number of credits 72
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
105DLVS* History and Literature of Violin and Viola
Z-1-1PT
ZK-2-1PT
3
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* History of Music
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Aesthetics of Music
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
105KP* Concert Practice - String Instruments
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
108RSK* Compositions Analysis
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimal number of credits 39
Compulsory optional subjects
105STBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain at least 2 credits
2
Minimal number of credits 2
Optional subjects
105HOBVV Selected Topics in Violin (Bc) - elective
0
105STPM Strunné nástroje - pedagogické minimum
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 170
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 10
Total number of credits 180
Selected Topics in Violin (Bc) - elective [105HOBVV]

105HS4B #

Strunné nástroje - pedagogické minimum [105STPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Playing in the Orchestra 1 (102HVO1) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 2 (102HVO2) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 3 (102HVO3) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 4 (102HVO4) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 5 (102HVO5) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 6 (102HVO6) PS Graduate performance
Chamber Music 1 (198KH1) PS Graduate performance
Chamber Music 2 (198KH2) PS Graduate performance
Chamber Music 3 (198KH3) PS Graduate performance
Chamber Music 4 (198KH4) PS Graduate performance
Chamber Music 5 (198KH5) PS Graduate performance
Chamber Music 6 (198KH6) PS Graduate performance
Violin 5 (105HRH5) PS Graduate performance
Violin 1 (105HRH1) PS Graduate performance
Violin 2 (105HRH2) PS Graduate performance
Violin 3 (105HRH3) PS Graduate performance
Violin 6 (105HRH6) PS Graduate performance
Violin 4 (105HRH4) PS Graduate performance
History and Literature of Violin and Viola 1 (105DLVS1) BS (S105TUZBC)
History and Literature of Violin and Viola 2 (105DLVS2) BS