Print study plan

Study plan Piano (Bc) from 2022/23

Specialization: Piano
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
104HNK* Piano
Z-12-2CT
ZK-12-2CT
Z-12-2CT
ZK-12-2CT
Z-12-2CT
Z-12-2CT
72
Minimal number of credits 72
Required subjects
198KH* Chamber Music
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
24
104SKL* Keyboard Instruments Seminar
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
18
Minimal number of credits 42
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
104DLK* Dějiny a literatura klavíru
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
104DKLH* Didactics of Piano
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
104VPKL* Teaching Practice of Piano
Z-1-1CT
ZK-2-1CT
Z-1-1CT
ZK-2-1CT
6
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* History of Music
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Aesthetics of Music
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
104KP* Concert Practice - Keyboard Instruments
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
1
108RSK* Compositions Analysis
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimal number of credits 54
Compulsory optional subjects
104KLBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain at least 2 credits
2
Minimal number of credits 2
Optional subjects
104KLPM Klávesové nástroje - pedagogické minimum
0
104KLBVV Selected Topics in Piano (Bc) - elective
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 170
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 10
Total number of credits 180
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Chamber Music 1 (198KH1) PS Graduate performance
Chamber Music 2 (198KH2) PS Graduate performance
Chamber Music 3 (198KH3) PS Graduate performance
Chamber Music 4 (198KH4) PS Graduate performance
Chamber Music 5 (198KH5) PS Graduate performance
Chamber Music 6 (198KH6) PS Graduate performance
Piano 2 (104HNK2) PS Graduate performance
Piano 1 (104HNK1) PS Graduate performance
Piano 4 (104HNK4) PS Graduate performance
Piano 5 (104HNK5) PS Graduate performance
Piano 3 (104HNK3) PS Graduate performance
Piano 6 (104HNK6) PS Graduate performance
History and Literature of Piano 1 (104DLK1) BS (S104TUZBC)
History and Literature of Piano 2 (104DLK2) BS