Print study plan

Study plan Organ (Bc) from 2022/23 – 3rd year

Specialization: Organ
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Organ
 
104HNV5 Z 11 2CT 104HNV6 Z 11 2CT
Minimal number of credits per semester 11 11
Required subjects
Chamber Music
 
198KH5 Z 4 2CT 198KH6 ZK 4 2CT
Keyboard Instruments Seminar
 
104SKL5 Z 3 2ST 104SKL6 Z 3 2ST
Minimal number of credits per semester 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
History of Music
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Aesthetics of Music
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Concert Practice - Keyboard Instruments
 
104KP2 Z 1
Didactics of Organ 104DVH1 Z 2 1PT 104DVH2 ZK 2 1PT
Vyučovatelská praxe varhan 104VPVA1 Z 1 1CT 104VPVA2 ZK 1 1CT
Minimal number of credits per semester 8 6
Compulsory optional subjects
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain throughout your study at least 2 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Organ (Bc) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 24
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 6
Total recommended number of credits per semester 30 30
Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Chamber Music 1 (198KH1) PS Graduate performance
Chamber Music 2 (198KH2) PS Graduate performance
Chamber Music 3 (198KH3) PS Graduate performance
Chamber Music 4 (198KH4) PS Graduate performance
Chamber Music 5 (198KH5) PS Graduate performance
Chamber Music 6 (198KH6) PS Graduate performance
Organ 1 (104HNV1) PS Graduate performance
Organ 2 (104HNV2) PS Graduate performance
Organ 4 (104HNV4) PS Graduate performance
Organ 5 (104HNV5) PS Graduate performance
Organ 6 (104HNV6) PS Graduate performance
Organ 3 (104HNV3) PS Graduate performance
History and Literature of Organ 1 (104DLV1) BS (S104TUZBC)
History and Literature of Organ 2 (104DLV2) BS