Print study plan

Study plan Conducting (Bc) from 2022/23

Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
102DIO* Orchestra Conducting
Z-4-13CS
ZK-4-13CS
Z-5-13CS
Z-6-13CS
19
102DIS* Choir Conducting
Z-4-13CS
ZK-4-13CS
8
102SD* Conducting Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
102SDI* Conducting Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
102SORE* Opera Repertoire
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-4-1CT
19
102STOR* Orchestral Repertoire
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-4-1CT
19
102SSBR* Choir Repertoire
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
12
Minimal number of credits 89
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* History of Music
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
102HV* Voice Training
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
4
102HRP* Scores
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
8
108HUES* Aesthetics of Music
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
101IPPD* Orchestration for Conducting Programme
Z-2-1PT+1CT
ZK-2-1PT+1CT
Z-2-1PT+1CT
ZK-2-1PT+1CT
8
102MT* Manual Technique
Z-1-1CT
Z-1-1CT
2
102OL* Opera Literature
Z-1-1PT
Z-1-1PT
2
102OPKO* Opera Performance, Coaching
Z-4-2CT
ZK-5-2CT
9
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
1
102SAHK* Aural Training, Short Scores
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
4
102OKR* Oratorio and Cantata Repertoire
Z-2-1PT
Z-2-1PT
4
102TDS* Choir Conducting Theory
Z-1-1PT
Z-1-1PT
2
102TDO* Symphony Orchestra Conducting Theory
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
4
186TS* Theory of Composition
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
Z-2-1PT + 1ST
ZK-2-1PT + 1ST
8
Minimal number of credits 81
Compulsory optional subjects
102DIRBCPVPV Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník In this group you have to obtain at least 2 credits
2
102DIRBCPVTZ Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník In this group you have to obtain at least 2 credits
2
Minimal number of credits 4
Optional subjects
102DIVVM Conducting - management
0
102DIPM Dirigování - pedagogické minimum
0
102DIVVB Selected Topics in Conducting (Bc) - elective
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 174
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 6
Total number of credits 180
Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Dirigování - pedagogické minimum [102DIPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník [102DIRBCPVPV]

student volí z této skupiny v 1. ročníku

Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník [102DIRBCPVTZ]

student volí z této skupiny ve 3. ročníku

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Conducting Seminar 2 (102SD2) PS Graduate performance
Conducting Seminar 5 (102SD5) PS Graduate performance
Conducting Seminar 6 (102SD6) PS Graduate performance
Conducting Seminar 1 (102SD1) PS Graduate performance
Conducting Seminar 3 (102SDI3) PS Graduate performance
Conducting Seminar 4 (102SDI4) PS Graduate performance
Choir Conducting 1 (102DIS1) PS Graduate performance
Choir Conducting 2 (102DIS2) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 1 (102DIO1) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 2 (102DIO2) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 3 (102DIO3) PS Graduate performance
Orchestra Conducting 4 (102DIO4) PS Graduate performance
Choir Conducting Theory 1 (102TDS1) BS (S102TDI)
Choir Conducting Theory 2 (102TDS2) BS
Choir Repertoire 1 (102SSBR1) PS
Choir Repertoire 2 (102SSBR2) PS
Choir Repertoire 3 (102SSBR3) PS
Choir Repertoire 4 (102SSBR4) PS
Opera Literature 1 (102OL1) BS
Opera Literature 2 (102OL2) BS
Opera Repertoire 1 (102SORE1) PS
Opera Repertoire 2 (102SORE2) PS
Opera Repertoire 3 (102SORE3) PS
Opera Repertoire 4 (102SORE4) PS
Opera Repertoire 5 (102SORE5) PS
Opera Repertoire 6 (102SORE6) PS
Orchestral Repertoire 1 (102STOR1) PS
Orchestral Repertoire 2 (102STOR2) PS
Orchestral Repertoire 3 (102STOR3) PS
Orchestral Repertoire 4 (102STOR4) PS
Orchestral Repertoire 5 (102STOR5) PS
Orchestral Repertoire 6 (102STOR6) PS
Symphony Orchestra Conducting Theory 1 (102TDO1) BS
Symphony Orchestra Conducting Theory 2 (102TDO2) BS
Symphony Orchestra Conducting Theory 3 (102TDO3) BS
Symphony Orchestra Conducting Theory 4 (102TDO4) BS