Print study plan

Study plan Dance Pedagogy (Mg) – 1st year

Study of qualification: Dance Education
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Methods in the Selected Specialisation (Mg) - elective Z 4 1+1/T ZK 4 1+1/T
Minimal number of credits per semester 4 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Didactics of Dance Education 107DTV1 Z 2 2T 107DTV2 ZK 2 2T
Příprava diplomové práce 107PDP1 Z 5 107PDP2 Z 5
Minimal number of credits per semester 7 7
Compulsory optional subjects
Pedagogical Seminar (Mg) - required elective Z 3 1/T Z 3 1/T
Repertoire of the Selected Specialisation (Mg) - required elective Z 2 2/T Z 2 2/T
Technique of the Selected Specialisation (Mg) - required elective Z 2 2/T Z 2 2/T
Selected Lecture in the History of Dance II (Mg) - required elective Z 2 2/T ZK 2 2/T
Selected Lecture in Systematic Dance Theory B (Mg) - required elective 3 3
Selected Practical Dance Course (Mg) - required elective Z 2 2/T Z 2
Foreign language (Mg) - required elective Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimal number of credits per semester 15 16
Optional subjects
Selected Topics in Dance Pedagogy (Mg) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 3
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.