Filosofická propedeutika 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFP4 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filosofická propedeutika 2 se zaměřuje na filosofii dialogu a filosofickou antropologii a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Řeč jako zkušenost světa.
  2. Intuice versus jazyk a jeho možnosti.
  3. Já-Ty, Já-Ono.
  4. Filosoficko-antropologické aspekty herectví.

Doporučená nebo povinná literatura

Gadamer, Hans-Georg: Člověk a řeč. Praha 1999.

Bergson, Henri, Myšlení a pohyb. Praha, 2003.

Buber, Martin: Já a ty. Praha 2005

Plessner, Helmuth: Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie. Stuttgart, 1982.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů