Filosofická propedeutika 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFP4 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kent SJÖSTRÖM

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filosofická propedeutika 2 se zaměřuje na filosofii dialogu a filosofickou antropologii a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Řeč jako zkušenost světa.
  2. Intuice versus jazyk a jeho možnosti.
  3. Já-Ty, Já-Ono.
  4. Filosoficko-antropologické aspekty herectví.

Doporučená nebo povinná literatura

H. G. Gadamer, Truth and Method (second, revised edn, trans. Revisions J. Weinsheimer and D. G. Marshall) New York: Continuum, 1995. (first published 1960) Part: Ontology of Play

E. Fink,The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play, Yale French Studies No. 41, Game, Play, Literature: Yale University Press. 1968. p. 19-30.

D. Winnicot, Playing and Reality, London and New York: Routledge, 2005. (first published 1971) 

J. Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-element in Culture. Boston, MA:The Beacon Press, 1950 (first published 1944) 1-49

F. Nietzsche, So spoke Zarathustra, Dover, 1999. (selected stories)

F. Nietzsche, Untimely meditation, Cambridge University Press, 1997. (Part: On Use and Abuse of History for Life)

F. Nietzsche, The Birth of Tragedy, Penguin, 1993. (first three chapters)

M. Buber, I and Thou, Martino publishing, 2010. (first section)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů