Přímé daně

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DP zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ŠINDELÁŘ

Obsah

1Opakování přímých daní a účetnictví (2 přednášky)

Opakování základního pojmosloví ve vztahu k přímým daním

Základní systém daně z příjmu fyzických osob

Základní systém daně z příjmu právnických osob

Základy sociálního pojištění

Základní účetní pojmy

Základní účetní operace

2Daň z příjmu fyzických osob (2 přednášky)

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – metoda vynětí a zápočtu

Zdanění celosvětových příjmů

3Daň z příjmu právnických osob (2 přednášky)

Transferové ceny, problematika zahraničních provozoven

4Ostatní přímé daně (2 přednášky)

Silniční daň

Daň z nemovitých věcí

5Opakování přímých daní formou případových studií (4 přednášky)

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti přímých daní. Zahrnout do systému zdanění mezinárodní aspekt, především ve formě zamezení dvojího zdanění, a také rozšířit znalosti studentů v oblasti ostatních přímých daní a účetnictví. Na závěr kurzu budou studenti aplikovat nabyté vědomosti v rámci případových studií.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zapsání tohoto předmětu je absolvování libovolného předmětu Daně a účetnictví.

Podmínkou zápisu na předmět 305DP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 305DUC1

Podmínkou zápisu na předmět 305DP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 305DUC2

Literatura

•Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

•Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

•Směrnice OECD o převodních cenách

•Ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

•Účast a aktivita na přednáškách, domácí úkoly (40 %)

•Ústní a písemná zkouška z teorie a praktických příkladů (60 %)

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠINDELÁŘ M.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 Michal ŠINDELÁŘ Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů