Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DPSN1 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 1 česky Z 1 1T
108DPSN2 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1T
102HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
170KP7 Klavírní praxe 7 česky Z 1 1T
170KP8 Klavírní praxe 8
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 česky Z 2 BLOK
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2
 
česky Z 4 BLOK Předmět není vypsán
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 česky Z 2 BLOK
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4
 
česky Z 4 BLOK Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N česky Z 1 2T Z 1 2T
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2T