Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DPSN1 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 1 česky St

Z 1 6PS+6SS Zapsat
108DPSN2 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2
 
česky ZK 1 7PS+7SS Předmět není vypsán
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1T Zapsat
102HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
170KP7 Klavírní praxe 7 česky Z 1 1T Zapsat
170KP8 Klavírní praxe 8
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 česky Z 2 BLOK Zapsat
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2
 
česky Z 4 BLOK Předmět není vypsán
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 česky Út
15:30–17:00
Galerie HAMU
Z 2 BLOK Zapsat
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4
 
česky Z 4 BLOK Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky viz detail Z 2 2T Zapsat
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
171SPZS Softwarové prostředky zvukové syntézy
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
12:00–13:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
171ZP Základy programování česky St
17:00–20:00
Učebna Zvukové studio
ZK 2 1T Zapsat
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT Zapsat
101MUVT Úvod do vokálních technik
 
česky Z 1 2P Předmět není vypsán