Volitelné předměty pro obor Skladba-film. hudba (Mg)-výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DPSN1 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 1 česky St

Učebna 2026 (HAMU)
Z 1 1T Předmět není vypsán
108DPSN2 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2 česky ZK 1 1T Zapsat
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
102HV2 Hlasová výchova 2 česky Z 1 1T Zapsat
170KP7 Klavírní praxe 7 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
170KP8 Klavírní praxe 8 česky ZK 1 1T Zapsat
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T Předmět není vypsán
108PED2 Pedagogika 2 česky ZK 1 2T Zapsat
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 česky Út
15:30–17:00
Galerie HAMU
Z 2 BLOK Předmět není vypsán
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 česky Z 4 BLOK Zapsat
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 česky Út
15:30–17:00
Galerie HAMU
Z 2 BLOK Předmět není vypsán
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 česky Z 4 BLOK Zapsat
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T Předmět není vypsán
108PSY2 Psychologie 2 česky ZK 1 2T Zapsat
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
12:30–14:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
108TI2 Teorie interpretace 2 česky ZK 1 2T Zapsat
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Čt
14:00–15:30
Učebna Zvukové studio
ZK 2 2T Předmět není vypsán