Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Viola (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Viola
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na violu 105VI5 Z 11 2T 105VI6 Z 12 2T
Seminář vysokých smyčců 105SVS5 Z 2 2T 105SVS6 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO5 Z 3 BLOK 100HO6 Z 3 BLOK
Komorní hra 121KH5 Z 4 2T 121KH6 ZK 4 2T
Orchestrální party a sóla violy 105PVI5 Z 1 1CT 105PVI6 ZK 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 21 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1PT+1ST 108HES2 ZK 5 1PT+1ST
Koncertní praxe - strunné nástroje 105KP2 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 9 6
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Viola (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.