Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Viola (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Viola
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na violu 105VI1 Z 9 2T 105VI2 ZK 9 2T
Seminář vysokých smyčců 105SVS1 Z 2 2T 105SVS2 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO1 Z 3 BLOK 100HO2 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Orchestrální party a sóla violy 105PVI1 Z 1 1CT 105PVI2 Z 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 17 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Viola (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.