Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Viola (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na violu 105VI3 Z 8 2T 105VI4 ZK 7 2T
Seminář vysokých smyčců 105SVS3 Z 2 2T 105SVS4 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO3 Z 3 BLOK 100HO4 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Orchestrální party a sóla violy 105PVI3 Z 1 1T 105PVI4 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 16 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura vysokých smyčců 105DVS1 Z 1 2T 105DVS2 ZK 1 2T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Koncertní praxe 105KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1T 108PTKP Z 1 1T
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Viola (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.