Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Kytara (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Kytara
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na kytaru 105KY5 Z 12 2T 105KY6 Z 13 2T
Komorní hra 121KH5 Z 4 2T 121KH6 ZK 4 2T
Seminář kytary 105SKY5 Z 2 2T 105SKY6 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 18 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Koncertní praxe - strunné nástroje
 
105KP2 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 9 6
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Kytara (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.