Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Kytara (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Kytara
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na kytaru 105KY3 Z 9 2T 105KY4 ZK 8 2T
Komorní hra 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Seminář kytary 105SKY3 Z 2 2T 105SKY4 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 13 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura kytary 105DKY1 Z 1 1T 105DKY2 ZK 1 1T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Koncertní praxe - strunné nástroje
 
105KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Kytara (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.