Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie činoherního divadla v angličtině (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Režie činoherního divadla
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba 201EDR3 ZK 4 4T 201EDR4 ZK 4 4T
Inscenační tvorba 201EIT2 ZK 15 20T 201EIT3 ZK 15 20T
Režijní tvorba 201ERZ3 ZK 4 4T 201ERZ4 ZK 4 4T
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Povinné předměty
Kapitoly z dějin českého divadla 201EKE3 ZK 2 2T
Moderní české divadlo 201EMD1 ZK 1 2T 201EMD2 ZK 2 2T
Psaní magisterské práce 201EMP1 Z 1 2T 201EMP2 Z 1 2T
Rozhlasová praxe 201ERP2 Z 2 3T
Televizní adaptace divadelní inscenace 201ETI2 Z 1 3T
Teorie divadla a jeho složek 1 201ETJ1 Z 2 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 201EVZ2 ZK 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 9 5
Počet předepsaných kreditů celkem 32 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30