Zjednodušený studijní plán Režie činoherního divadla v angličtině (M.A.)

Katedra činoherního divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie činoherního divadla

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201EDR1 Dramaturgická tvorba 1 ZK 4
201EKE1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 Z 2
201ERZ1 Režijní tvorba 1 ZK 4
201ESE1 Scénická tvorba 1 ZK 15
201ETI1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201EDR2 Dramaturgická tvorba 2 ZK 4
201EIT1 Inscenační tvorba 1 ZK 15
201EKE2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 ZK 2
201ERZ2 Režijní tvorba 2 ZK 4
201ERP1 Rozhlasová praxe 1 Z 2
201EVZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201EDR3 Dramaturgická tvorba 3 ZK 4
201EIT2 Inscenační tvorba 2 ZK 15
201EKE3 Kapitoly z dějin českého divadla 3 ZK 2
201EMD1 Moderní české divadlo 1 ZK 1
201EMP1 Psaní magisterské práce 1 Z 1
201ERZ3 Režijní tvorba 3 ZK 4
201ERP2 Rozhlasová praxe 2 Z 2
201ETI2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 Z 1
201EVZ2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201EDR4 Dramaturgická tvorba 4 ZK 4
201EIT3 Inscenační tvorba 3 ZK 15
201EMD2 Moderní české divadlo 2 ZK 2
201EMP2 Psaní magisterské práce 2 Z 1
201ERZ4 Režijní tvorba 4 ZK 4
201ETJ1 Teorie divadla a jeho složek 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60